Welcome To My... BLOG!

Thursday, 25 April 2013

Membundar Nombor Tahun 2 :

Berikut adalah kaedah-kaedah membundarkan nombor. Walau bagaimanapun, kedua-duanya adalah merujuk kepada Rajah 'roller coaster' yang diberikan untuk memudahkan lagi pemahaman murid.
KAEDAH 1

KAEDAH 2  


No comments:

Post a Comment